Zaznacz stronę

Bądźmy w kontakcie

Potrzebujesz najlepszych rozwiązań i profesjonalnej obsługi? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi do działania.

XDISC S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000383408, NIP 113-245-06-05
kapitał zakładowy 1 337 846 PLN, wpłacony w całości

Zapraszamy do kontaktu